60

CE стандарт ГК багц

Product Description

1-Урдаа цонхтой галын хайрцаг CE стандарт /1ш/

2-Галын хоолой /20м x 50мм) CE стандарт/1ш/

3-Гуулин  Винтель CE стандарт/1ш/

4-Төмөр хаагчтай хошуу CE стандарт/1ш/

5-Муфт /2 хос / CE стандарт/1ш/

6-Муфт /Резьбатай) CE стандарт/1ш/

7-Kомут /2 хос //1ш/

8-Галын хоолой заасан тэмдэг / A-5 / CE стандарт/1ш/