Галын хор /Унтраагуур/ СЕ стандарт ABC-1 кг тогтоогчийн хамт

Product Description

Европ стандарт СЕ АВС маркийн 1кг галын хор -30С+60С температур – А,В,С, төрлийн гал унраана.
Унтраах хүчин чадал 5А 34В С
ӨНДӨР ДАРАЛТЫН МАНОМЕТР-EPDM ЖИЙРГЭВЧ РЕЗИН НЬ ДАРАЛТ АЛДАХГҮЙ ТЭВЭРТЭЙ ТУЛ ХАЛУУН ХҮЙТЭНД ТЭСВЭРТЭЙ ГАДНА ОРЧИНД БАЙРШУУЛАЖ БОЛНО. ЗОРИУЛАЛТЫН ТОГТООГЧТОЙ, СУУРЬ НЬ ХУВАНЦАР ТУЛ ГАЗАР БАЙРШУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ, ЕВРОП СТАНДАРТЫН ГАЛЫН ХОР НЬ АЮУЛГҮЙН КЛАПТАЙ ТУЛ ХҮЧТЭЙ ДОРГИЛТ, СЭГСЭРГЭЭД ДЭЛБЭРЭХ АЮУЛГҮЙ ДАХИН ЦЭНЭГЛЭХ БОЛОМЖТОЙ.