Хамтрагч байгууллагууд

Уул уурхайн компаниуд 

 

Шатахуун импортлогч компани

Бусад компани

Гэх мэтчилэн энэхүү гэрэнээс гадна АнтиФаер ХХК нь 50 гаруи аж ахуйн байгууллагуудтай хамтран ажилладаг болно.